Styrelsen

Stickans styrelse 2024

Ordförande: Tord Fredriksen

Vice ordförande: Sergio Manzanares

Ekonomiansvarig: Ola Christoffersson

Ledamöter: Johan Pliakas, Helen Granditsky,  Lars Nivér

Suppleant: vakant

Valberedning: Linnea Larsson Holm, Sophia Söderström

Extern Revisor: Gunnar Sjödelius

Medlemsfrågor, motioner till årsmötet, förslag till valberedningen och skrivelser till föreningens styrelse mejlas eller postas till Stickans ordförande: Tord Fredriksen

Mejl:
tordfredriksen@hotmail.com

Post:
STICKAN
Övre Bergsgatan 2
802 51 GÄVLE