Styrelsen

Ordförande: Sergio Manzanares

Ekonomiansvarig: Ola Christofersson

Sekreterare: Annika Almqvist

Revisor: Tommy Persson

Övriga ledamöter: Erik Bohlin, Annika Almqvist, Johnny Jakobsson, Linnea Larsson-Holm, Johanna Alfredsson, Åsa Sundell,