Styrelsen

Stickans styrelse 2021


Ordförande: Tord Fredriksen

Vice ordförande: Sergio Manzanares

Ekonomiansvarig: Ola Christoffersson

Ledamöter: Magnus Ljung,  Helen Granditsky

Suppleant: Linnea Larsson-Holm

Extern Revisor: Gunnar Sjödelius

Medlemsfrågor, motioner till årsmötet, förslag till valberedningen och skrivelser till föreningens styrelse mejlas eller postas till Stickans ordförande: Tord Fredriksen

Mejl:
tordfredriksen@hotmail.com

Post:
STICKAN
Södra Centralgatan 10
802 50 GÄVLE