Föreningen

Föreningen Stickan är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening som verkat i Gävle sedan 1991.
Verksamheten drivs och företräds av en ideell styrelse, som väljs vid föreningens årsmöten.
Styrelsen

Förutom arbetet med ordinarie föreningsverksamhet har styrelsen arbetsgivaransvar för personalen som jobbar i Stickans Krismottagning.
Personalen

Medlemmar
Föreningens medlemmar bjuds in till årsmöte, medlemsaktiviteter och andra sammankomster som Stickan anordnar. Genom att bli medlem kan du stödja Stickans verksamhet.

Medlemsavgiften, 100 kr per år
betalas in på bankgiro: 5026 – 9869
eller swishas till: 123 294 3686
Glöm inte att ange ditt namn och din mejladress (så att vi kan bjuda in till medlemsaktiviteter, årsmötet etc).

 Vi tar också emot gåvor. Skriv ”gåva” som meddelande.

Medlem kan varje fysisk person bli som delar föreningens ändamål och syfte, erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift samt godtar föreningens stadgar. Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att upprätta ett medlemsregister. (GDPR)

Utdrag ur föreningens stadgar – ändamålsparagrafen:

§ 1 Ändamål och syfte

Föreningen har till ändamål att bidra till ett mer jämställt samhälle, där alla människor är fria att forma sina liv utan att normer och stereotyper sätter hinder.

Föreningen har till syfte att driva en Krismottagning som erbjuder råd och stöd till män i livskriser för att förebygga destruktiva beteenden som påverkar individen och dess omgivning.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen är ideell och vilar på en demokratisk grund, där varje medlem har en röst.

Föreningen består av fysiska medlemmar som delar föreningens ändamål och syfte.