Föreningen

Mansföreningen Stickan är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening som verkat i Gävle sedan 1991.
Verksamheten drivs och företräds av en ideell styrelse, som väljs vid föreningens årsmöten.
Styrelsen

Förutom arbetet med ordinarie föreningsverksamhet har styrelsen arbetsgivaransvar för personalen som jobbar i Stickans Krismottagning.
Personalen

Medlemmar
Föreningens medlemmar bjuds in till årsmöte, medlemsaktiviteter och andra sammankomster som Stickan anordnar. Genom att bli medlem kan du stödja Stickans verksamhet.

Medlemsavgiften, 100 kr per år
betalas in på bankgiro: 5026 – 9869
eller swishas till: 123 294 3686
Glöm inte att ange ditt namn. Vi tar också emot gåvor.