Personalen

När du bokat en samtalstid på Stickans Krismottagning får du prata med Johan eller Bosse. Samtalet kan ske i våra lokaler, på telefon eller som videomöte.

Johan Pliakas
Samtalsterapeut 

Johan är Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning, är vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning och ATV-modellen våld i nära relationer.

Han har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten.

* Kognitiv beteendeterapi (KBT), Alternativ till våld (ATV).

Bo Jansson
Har råd- och stödsamtal på Stickan

Bosse är Socionom med vidareutbildning i systemisk familjebehandling och nätverksarbete. Han har sedan 1979 haft socialt arbete som profession och har en bred erfarenhet från Socialtjänstens samtliga områden (utredning, familjerätt, familjebehandling och våld i nära relation).

Bosse kommer närmast från Välfärd Gävle – Familjestöd

Daniel Winsjansen

Har avslutat sin anställning hos Stickan och arbetar numera hos Gävle Kommun.