Personalen

När du bokat en samtalstid på Stickans Krismottagning får du prata med Johan eller Daniel. Samtalet kan ske i våra lokaler, på telefon eller som videomöte.

Johan Pliakas
Samtalsterapeut 

Johan är Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning, är vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning och ATV-modellen våld i nära relationer.

Han har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten.

* Kognitiv beteendeterapi (KBT), Alternativ till våld (ATV).

Daniel Winsjansen
Samtalsterapeut

Daniel är Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Därutöver har han vidareutbildat sig inom DBT, ACT och PTSD. Han har tidigare arbetat i tio år som kurator inom psykiatrisk öppenvård.

Daniel kommer närmast från kommunens familjebehandling där han arbetat i fem år. 

* Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Posttraumatiskt stress-syndrom (PTSD).

 

Bo Jansson
Har råd- och stödsamtal på Stickan

Bosse är Socionom med vidareutbildning i systemisk familjebehandling och nätverksarbete. Han har sedan 1979 haft socialt arbete som profession och har en bred erfarenhet från Socialtjänstens samtliga områden (utredning, familjerätt, familjebehandling och våld i nära relation).

Bosse kommer närmast från Välfärd Gävle – Familjestöd