Personalen

När du bokat en samtalstid på Stickans Krismottagning får du prata med Johan, Bosse eller Bernt. Samtalet kan ske i våra lokaler, på telefon eller som videomöte.

Johan Pliakas
Samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan

Johan är Socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning, är vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning och ATV-modellen våld i nära relationer.

Han har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten.

Bo Jansson
Har råd- och stödsamtal på Stickan

Bosse är Socionom med vidareutbildning i systemisk familjebehandling och nätverksarbete. Han har sedan 1979 haft socialt arbete som profession och har en bred erfarenhet från Socialtjänstens samtliga områden (utredning, familjerätt, familjebehandling och våld i nära relation).

Bosse kommer närmast från Välfärd Gävle – Familjestöd

Bernt Belt
Dipl Gestaltterapeut. Sex- och Samlivsrådgivare på Stickan

Bernt har varit verksam som terapeut i trettio år, startat, ägt och drivit Sävik Behandlingshem i Säter mellan 1994 – 2014. Sävik var bl a specialiserat på klienter dömda för olika typer av våldsbrott.

Bernt har även varit verksam som handledare med en mängd uppdrag inom Socialtjänst, Kriminalvård och Regioner under trettio år.