Stickan

STICKAN är ett kriscentrum för män som funnits och verkat i Gävle sedan 1991. Vi bedriver vår verksamhet i stiftelseform och finansierar verksamheten via samarbetsavtal med Gävle kommun men också genom bidrag från olika stiftelser och fonder. Vi har tystnadsplikt och man får vara anonym.

Vi erbjuder rådgivning i livskriser. Vanliga sökorsaker:

  • Problem vid skilsmässa/separation
  • Ensamhet
  • Framtids oro
  • Ilska och aggressivitet
  • Sorg
  • Papparollen
  • Sexualitet
  • Våld i nära relationer (Utsatt och/eller utövare)

—————————————————————–

MUCH MORERätt central och flagga

Vi är glada över att berätta att vi nu är med i ett EU projekt ”Much Moore” som fokuserar på att öka hälsan bland män som tidigare haft en missbruk. Vi samarbetar med Socialtjänsten i Gävle och hoppas båda kunna bidra och upptäcka ny kunskap inom detta område de närmaste åren. Om ni vill veta mer kan ni följa nedanstående länk:

http://projectmuchmore.weebly.com/news