STICKAN är ett kriscentrum för män som funnits och verkat i Gävle sedan 1991. Vi bedriver vår verksamhet i stiftelseform och finansierar verksamheten via samarbetsavtal med Gävle kommun men också genom bidrag från olika stiftelser och fonder. Vi har tystnadsplikt och man får vara anonym.

Vi erbjuder rådgivning i livskriser. Vanliga sökorsaker:

  • Problem vid skilsmässa/separation
  • Ensamhet
  • Framtids oro
  • Ilska och aggressivitet
  • Sorg
  • Papparollen
  • Sexualitet
  • Våld i nära relationer (Utsatt och/eller utövare)

-----------------------------------------------------------------

Vi söker en samtalsterapeut till Stickan En krismottagning för män

Se mer under fliken: "Personal"