Stickan

Stickan – en Krismottagning för män i Gävle

Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning i livskriser
Vill du boka en samtalstid hos Stickan, ring eller mejla
Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym

Till oss vänder sig män i alla åldrar, med olika slags bakgrund, religion, kultur, sexuell läggning, i varierande yrken, studenter, pensionärer eller arbetslösa. Vi har ett lyssnande, icke-dömande förhållningssätt.

Livskris
En förändring i livet kan utlösa en livskris; arbetslöshet, sjukdom, en anhörig går bort, en skilsmässa, att bli förälder. Det kan uppstå känslor och tankar som behöver uttryckas på ett sätt som inte är destruktivt för en själv eller omgivningen. Tidigare trauman och kriser kan väckas till liv. I samtalet kan du sätta ord på din upplevelse, sortera, få hjälp att se alternativen, stöd att förändras och råd för att komma vidare. 

Fristående verksamhet
Krismottagningen STICKAN drivs av den ideella föreningen med samma namn. Krismottagningen är ett fristående komplement till kommunala verksamheter och annan samhällsservice. Personalen har tystnadsplikt enligt 15 kap 1§ SoL och anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1§ SoL. Man får vara anonym.

Finansiering
Stickan får föreningsbidrag från Gävle och Sandvikens Kommuner men finansierar i övrigt verksamheten genom att söka projektmedel, fonder och bidrag. Hur många klienter vi kan ta emot varierar beroende på hur finansieringen och därmed aktuell personalsituation ser ut. Vår strävan är att det ska gå snabbt att få ett första samtal hos oss men i perioder kan det förekomma väntetider.

Frivillighet
Vår verksamhet bygger på frivillighet och motivation så vi ser helst att klienten själv tar första kontakten med oss för att boka en samtalstid. Att ta ansvar för sin egen livssituation och söka hjälp är ett första viktigt steg i en förändringsprocess. 


EU-projekt
Vi har under tre år deltagit i ett EU-projekt med målgruppen medelålders män med tidigare beroendeproblematik. For three years we have participated in an EU project with the target group of middle-aged men with previous addiction problems. You can read more about the project’s results:

EU-projekt/EU-project