Historia

Efter förberedelsearbete 1988 – 90, startade krismottagningen i februari 1991 i liten skala. Bakgrunden var ett konstaterat behov av särskilda- och riktade insatser för gruppen män i kris. Män i kris hade svårt att ta emot hjälp av de befintliga vårdresurserna. Det var krånglig väg till kontakt, männen ville inte vända sig till en myndighetskontakt eller se sig som sjuka. Dessutom var vårdpersonal oftast kvinnlig och samtalsmetodiken var anpassad till kvinnliga patienter.

Med denna anledning skapades en fristående krismottagning bara för män och med enbart manlig personal.

Låg inträdeströskel och bred ingång var några hörnstenar från start. Lättillgänglighet, kort väntetid och sekretess var andra viktiga förutsättningar. Dessa visade sig vara viktiga och gäller fortfarande.

Redan från start sökte män kontakt med mottagningen. Tillströmningen har ökat i takt med förbättrade ekonomiska möjligheter och ökad kännedom om mottagningens verksamhet. Krismottagningen utgör för närvarande en etablerad resurs i Gävle med omnejd. De flesta hänvisningarna kommer nu från nöjda män och deras anhöriga som tidigare haft kontakt med Stickan.