Personal

Johan Pliakas
Johan hemsida3

Johan är samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan.

Johans utbildning/kompetens:
Socionom och grundläggande psykoterapiutbildning, vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning, ATV-modellen våld i nära relationer.

Johans tidigare erfarenheter inom socialt arbete:
Johan har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten .

Mail: stickan.pliakas@outlook.com

 

Torgny Vilhelmsson

file-20 BILD på Torgny
Torgny är samtalsterapeut här på Stickan

Torgnys utbildning/kompetens:
Socionom och grundläggande psykoterapiutbildning, vidareutbildad i psykoanalytisk individualterapi, kristerapi samt ettårigt program kring beroendeproblematik. Torgny har flera vidareutbildningar i våld i nära relationer, bland annat CIRV och ATV-modellen m.m.

Torgnys tidigare erfarenheter inom socialt arbete:
Torgny har arbetat på behandlingshem med unga narkomaner och som socialsekreterare med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer samt frivårdsinspektör. Torgny har tidigare jobbat på Stickan sedan 1995 och blev verksamhetsansvarig för Stickan 1998 vilket han fortsatte med fram till 2013. Därefter har han arbetat på Länsstyrelsen och även som behandlare på Öppenvårdsmottagningen våld i nära relationer.

Mail: stickan.ansokan@gmail.com

 

EU-projektet Much More
Stickan deltar tillsammans med Stickan i EU projektet ”Much Moore” som fokuserar på att öka hälsan bland män som tidigare haft en missbruk. Projektets mål är att kunna bidra och upptäcka ny kunskap inom detta område de närmaste åren. Här nedan finns ett litet filmklipp som sammanfattar vad vi kommit fram till hittills:

https://www.youtube.com/watch?v=DVZJZZm1J5o&feature=youtu.be