Personal

Johan Pliakas
Johan hemsida3

Johan är samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan.

Johans utbildning/kompetens:
Socionom och grundläggande psykoterapiutbildning, vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning, ATV-modellen våld i nära relationer.

Johans tidigare erfarenheter inom socialt arbete:
Johan har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten .

Mail: stickan.pliakas@outlook.com

EU-projektet Much More

Stickan deltar tillsammans med Stickan i EU projektet ”Much Moore” som fokuserar på att öka hälsan bland män som tidigare haft en missbruk. Projektets mål är att kunna bidra och upptäcka ny kunskap inom detta område de närmaste åren. Här nedan finns ett litet filmklipp som sammanfattar vad vi kommit fram till hittills:

https://www.youtube.com/watch?v=DVZJZZm1J5o&feature=youtu.be