Johan Pliakas
Johan hemsida3

Johan är samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan.

Johans utbildning/kompetens:
Socionom och grundläggande psykoterapiutbildning, vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning, ATV-modellen våld i nära relationer.

Johans tidigare erfarenheter inom socialt arbete:
Johan har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten .

Mail: stickan.pliakas@outlook.com

 

================================================================================================

Vi söker en samtalsterapeut till Stickan En krismottagning för män

Om… Stickans verksamhetsform
Stickan är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. Stickan består av en (snart två) samtalsterapeuter och en styrelse bestående av åtta personer, samt en förening. Stickans verksamhet bedrivs genom bidrag, projektstöd och fondanslag från olika aktörer som t ex: Kommunen, Svenska Kyrkan, Olof Grapes minnesfond, EU-stöd.

Verksamheten startades 1991 av två eldsjälar som ansåg att det saknades samtalsstöd för män i utsatta situationer i livet. Sedan dess driver Stiftelsen mottagningen i Gävle. Dit vänder sig ett stort antal män varje år för att få hjälp med olika problem som de har svårt att lösa på egen hand.

 

Arbetsuppgifter… på Stickans krismottagning för män
Problemen som männen presenterar varierar starkt. En stor grupp män söker stöd i att förstå och hantera samlevnadsproblem. Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem kring papparollen, svårigheter att hantera sorg, ensamhet, suicidtankar, rädsla och aggressivitet. Den hjälp som männen erbjuds kan beskrivas som konsultation, rådgivning och/eller terapeutiska samtal.

Stickan har en lång erfarenhet att möta män med våldsproblematik, både utövande och utsatta män, eller en kombination av dessa. Ungefär en tredjedel av våra klienter ingår i denna målgrupp. Det kan handla om våld i nära relationer eller annat våldsutövande/utsatthet.
Alla kategorier av personer och livsfaser finns representerade i denna grupp. Vissa av männen tar inte kontakt förrän våldets sociala och juridiska konsekvenser har nått en tvingande nivå. Andra söker inledningsvis för andra problemområden som till exempel problem i parrelationen eller svartsjuka som senare visar sig också inrymma olika former av våld i nära relationer.

Förändringsarbetet bedrivs med målsättningen att våldet skall upphöra. Detta mål nås genom en djupare nivå av känslo- och beteendemässig självkännedom, vilket medför att man efter behandlingen kan hantera relationella sammanhang utan att behöva ta till våld.

 

Andra åtaganden… som anställd på krismottagningen
I vår snart trettioåriga kontakt med män i utsatta livssituationer har vi tillägnat oss kunskap om heterogena och homogena sårbarhetsfaktorer, socialpsykologiska mönster och samhällsfenomen till olika manliga målgrupper. Vi vill gärna dela med oss av denna kunskap och de idéer och tankar vi har för att motverka och förebygga olika former av utsatthet för männen, deras nätverk och samhället.
Stickan ingår därför i flera samverkansgrupper tillsammans med länsstyrelsen, polis, socialtjänst, kvinnojouren, sjukvården m.fl. Vi har samarbetar med kyrkan och håller ibland föreläsningar, seminarier och olika former av gruppaktiviteter. Ämnet brukar allt som oftast vara kopplat till våld i nära relationer, men också manlighet.

 

Kvalifikationer

Krav:
Socionomexamen samt grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1), eller psykolog. Minst fem års arbetslivserfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.

Meriterande:
Det är meriterande om du har utbildningar som exempelvis ATV (Alternativ Till Våld), IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) eller RVP (Relationsvåldsprogrammet) samt om du har erfarenhet av behandlingsarbete inom fältet våld i nära relationer.

Det är också meriterande om du har arbetat med socialt arbete då många av våra klienter ofta kan ha kontakt med socialtjänsten. Då vi ingår i olika samverkansformer kopplat till våld i nära relationer kan det även där finnas fördelar med att ha arbetslivserfarenheter av socialt arbete.

Personliga egenskaper:
Vi söker en person med humanistisk livsåskådning som kan se det mellanmänskliga hos alla. Du är genuint nyfiken på människors tolkningar av sig själv och sin omvärld. Du har en förkärlek och mod att se det filosofiskt komplexa med mänskilga relationer, men kan samtidigt (med största ödmjukhet) tillåta dig att generalisera i syfte att upptäcka tankemönster, känsloupplevelser, tolkningsperspektiv, andra parametrar och fenomen som kan leda till fortsatt klinisk kunskap.

Du är van av att arbeta självständigt, är flexibel, initiativrik och ansvarsfull. Du har förmåga att skapa goda relationer. Du bidrar i arbetet med ständiga förbättringar och delar med dig av din kompetens för att utveckla verksamheten tillsammans med din kollega.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information

Vi kommer att kalla till intervju löpande och därför tipsar vi dig att ansöka så snart som möjligt.

Anställningsform:              Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning)
Arbetstid per vecka:           40 timmar
Sista ansökningsdag:         2019-10-06

 

Ansökan

Skickas till Stiftelsen Stickans ordförande Tord Fredriksen.

Mail: tordfredriksen@hotmail.com

( Bifoga CV och personligt brev )