Personal

 

Johan hemsida3

Johan Pliakas
Johan är samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan.

Johan Pliakas utbildning/kompetens:
Socionom och grundläggande psykoterapiutbildning, vidareutbildad i systemisk familjebehandling, evidensbaserad familjebehandling med KBT-inriktning, ATV-modellen våld i nära relationer.

Johan Pliakas tidigare erfarenheter inom socialt arbete:
Johan har tidigare jobbat med vuxna missbrukare och ekonomiskt utsatta familjer. Han har även jobbat som utredande socialsekreterare med inriktning barn och familj. Som behandlare har Johan tidigare arbetat med föräldrarådgivning, familjebehandling, våld i nära relationer, krisstöd och nätverksmöten .

Mail: stickan.pliakas@outlook.com

 

 

jj hemsidan

Johnny Jakobsson

Johnny deltar tillsammans med Stickan i EU projektet ”Much Moore” som fokuserar på att öka hälsan bland män som tidigare haft en missbruk. Projektets mål är att kunna bidra och upptäcka ny kunskap inom detta område de närmaste åren.

Johnny var tidigare samtalsterapeut och verksamhetsansvarig på Stickan, men är sedan februari 2018 endast aktiv i ovanstående projekt.

Mail: johnny.jakobsson@outlook.com